QUY HOẠCH MỞ RỘNG THÀNH PHỐ BẢO LỘC


 

Quy hoạch mở rộng của thành phố Bảo Lộc
 

Theo như kế hoạch của đồ án quy hoạch chung cho toàn thành phố Bảo Lộc và các vùng phụ cận sẽ thực hiện cho đến năm 2040, TP Bảo Lộc sẽ triển khai quy hoạch mở rộng theo kiểu cho các đô thị từ loại III sẽ trở thành đô thị loại II trong năm 2025, tiệm cận tiêu chuẩn trở thành đô thị loại I vào năm 2040. Xây dựng ra những mục tiêu và tầm nhìn về chiến lược phát triển thành phố Bảo Lộc gắn liền với vùng phụ cận phía Nam của toàn tỉnh Lâm Đồng, xứng tầm để trở thành là một đô thị cấp vùng, là một thành phố tỉnh lỵ sáng lạng nhất ở trong tương lai gần.
 

Phát triển về không gian cho toàn thành phố Bảo Lộc được trở nên đồng bộ hóa về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo một chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành một khu đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh và có các đặc thù về cảnh quan của xứ B’Lao.
Đề xuất ra thêm các giải pháp quy hoạch, các cơ sở kinh tế – xã hội của khu vực được quy hoạch phù hợp với đồ án quy hoạch xây dựng của vùng tỉnh cho đến năm 2035 và tầm nhìn cho đến năm 2050. Phát triển thêm các trung tâm chuyên ngành cấp vùng và toàn quốc gia.
 

Tinh chất của việc quy hoạch mở rộng của thành phố Bảo Lộc
-    Chú trọng vào trong việc phát triển đầu mối giao thương cho toàn thành phố, toàn tỉnh: Đầu mối giao thương của vùng tỉnh với vùng của thành phố Hồ Chí Minh.

-    Đô thị hiện đại và tổng hợp. Đồng thời đây được xem là trung tâm chính trị – hành chính cấp tỉnh ở trong tương lai. Bảo Lộc cũng được nghiên cứu là sẽ trở thành một khu đô thị hạt nhân phía Nam tỉnh Lâm Đồng.
 

-    Trung tâm Dịch vụ du lịch cấp vùng và cấp quốc gia; Trung tâm y tế và giáo dục – đào tạo cấp vùng; trung tâm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe của cấp vùng và toàn quốc gia.

-    Xây dựng ra thêm các vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng.

Theo như các nguồn thông tin đến từ các cơ quan chức năng về việc định hướng quy hoạch, hiện tại Bảo Lộc sẽ tập trung phát triển các trong những dự án lớn là: 5 dự án nghỉ dưỡng ở khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm, khôi phục về hệ thống sân bay Lộc Phát trở thành sân bay lưỡng dụng, hai sân dùng để chơi golf, bệnh viện, trường học, dự án phục vụ về công nghiệp chế biến (rau màu, chè, cà phê)
 

Từ những thông tin trên đây đã cho chúng ta thấy, bên cạnh việc đẩy mạnh về việc phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch để trở thành thành phố và các vùng phụ cận luôn là một vấn đề được lãnh đạo thành phố Bảo Lộc quan tâm và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.