CẬP NHẬT THAY ĐỔI MỚI NHẤT VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 1/9/2021

Ở bài viết này sẽ là những quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất. Theo thông tư 09/2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành mới nhất, sửa đổi, và bổ sung thêm một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về những thi hành trong Luật Đất đai sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/9/2021.

Những thay đổi mới nhất về Luật đất đai được áp dụng từ ngày 1/9/2021
 

 

1.    Khi làm sổ hộ khẩu chúng ta không cần phải nộp thêm bản sao của sổ hộ khẩu, căn cước công dân: Theo như khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định rằng trong quá trình cấp sổ đỏ, hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất, những tài sản của mình gắn liền với đất thì không cần phải trình thêm CCCD/ CMND hay sổ hộ khẩu vì các cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ sử dụng đến các dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2.    Bổ sung cho mọi người dân thêm hai trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký biến động: 

-    Thửa đất khi được tách ra sẽ được cấp riêng một tờ giấy chứng nhận đối với trường hợp sổ đỏ này trước đó đã được cấp cho nhiều thửa.

-    Thay đổi lại diện tích đất ở trong thửa đất cho chứa ao, vườn được gắn liền với nhà ở sẽ được xác định lại diện tích đất ở theo các quy định.
 

3.    Sẽ thêm vào các trường hợp yêu cầu việc xin phép chuyển mục đích của việc sử dụng đất: Theo đó, bắt đầu từ 1/9/2021 nếu muốn chuyển đất thương mại, dịch vụ sang thành đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì cần phải xin giấy cho phép. Thay vì trước đó là nếu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì chỉ cần đến văn phòng đăng ký là sẽ có thể được chuyển.
 

4.    Sửa đổi, bổ sung vào đó là các quy định ghi thông tin sổ đỏ đã cấp:

-    Sửa đổi thông tin trên sổ đỏ đã được cấp trước đó: Sự thay đổi sẽ là sử dụng từ “tặng cho” thay cho từ “hiến đất” của trước đó, từ đó sẽ làm phù hợp với quyền của người sử dụng đất và thống nhất với các văn bản khác.

-    Bổ sung thêm vào các thông tin ở trên sổ đỏ: Dựa theo khoản 5 Điều số 1 của Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bổ sung thêm trường hợp ghi nội dung xác nhận thay đổi vào việc cấp sổ đỏ.
 

5.    Kinh phí cho việc bồi thường sẽ được thể hiện ở trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân: Theo khoản 3 điều 8 của thông tư 9/2021 quy định nếu người dân đang sử dụng đất nông nghiệp, hay phi nông nghiệp không phải là đất ở khi bị thu hồi mà diện tích phần đất còn lại không còn đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng tiếp theo quy định của UBND cấp tỉnh thì người sử dụng có thể đề nghị thu hồi phần diện tích đó thì sẽ được Nhà nước xem xét và quyết định thu hồi.
 

6.    Ghi rõ về diện tích muốn chuyển nhượng lại, tặng cho: Khi muốn chuyển nhượng hay tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người dân cần phải ghi rõ các thông tin về tổng diện tích đất nông nghiệp được chuyển nhượng theo Mẫu số 09/ĐK.

7.    Bổ sung và quy định cho nhiều người biết cụ thể hơn về đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống khi bị thu hồi lại: Theo thông tư 9/2021 quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm vào đó một số trường hợp đất nông nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ ổn định về đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi lại diện tích sử dụng đất.
 

8.    Bổ sung thêm vào mẫu đơn đăng ký, cấp sổ đỏ: Thông tư mới này sẽ ban hành thêm mẫu đơn 04/ĐK (đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu của nhà ở và các tài sản khác có gắn liền với đất được sử dụng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa).